Privacyverklaring Next Step coaching

Next Step coaching, gevestigd aan Dreesborch 8, 5241 HL Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

15 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet van kracht. Jouw privacy is voor Next Step coaching van groot belang, daarom houdt Next Step coaching zich dan ook aan de privacywet. Wij zullen nauwgezet omgaan met jouw gegevens. In deze Privacyverklaring leggen we uit wat Next Step coaching doet met informatie over jou.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruiken van diensten van Next Step coaching krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Factuuradres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (alleen in overleg en bij klantervaringen)

Dit zijn de zogenaamde ‘persoonsgegevens’ die we volgens de wet alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom we deze gegevens gebruiken. Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dit nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dit moet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Next Step coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om onze diensten te kunnen leveren;
 • Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om geïnteresseerden via de website te informeren over ervaringen met Next Step coaching.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Next Step coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en verlies van gegevens tegen te gaan, onder andere door gegevens in een afgesloten kast te bewaren, een wachtwoord op de computer te hebben, de laatste updates te installeren en gegevens op een externe database te bewaren. Als je hier vragen over hebt neem dat contact op met Anita Borghouts van Next Step coaching via info@nextstepcoaching.nl.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Next Step coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met uitzondering van de offerte en de factuur die voor de Belasting gedurende zeven jaar bewaard moeten blijven.

Contactformulier op de website

Met het contactformulier kun je vragen stellen of een aanvraag doen. Daarbij vul je bepaalde gegevens in, zoals je emailadres en/of telefoonnummer. Deze informatie bewaren wij tot het moment waarop er persoonlijk contact is geweest en duidelijk is wat de vervolgstap is, bijvoorbeeld een afspraak voor intakegesprek. En de informatie wordt na twee weken automatisch verwijderd.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze Nieuwsbrief. Hierin lees je tips en informatie over producten en diensten van Next Step coaching. Dit abonnement kunt je op ieder moment opzeggen via de afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Next Step coaching geeft jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Google Analytics

Next Step coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website www.nextstepcoaching.nl krijgt. Deze zogenaamde functionele analytische gegevens worden geanonimiseerd en om je hierover te informeren is een Cookie geplaatst.

Functionaris voor gegevensbescherming

Anita Borghouts is verantwoordelijk voor de privacy en is bereikbaar per mail: info@nextstepcoaching.nl en per telefoon (06) 21942304.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens Next Step coaching van jou heeft. Daarin heb je de volgende rechten:

 • uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de exacte persoonsgegevens die we van je hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Vanzelfsprekend zullen wij goed verifiëren dat het om jou gaat, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Mocht je ondanks onze zorgvuldige werkwijze toch een klacht willen indienen, dan kun je dat doen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over welke gegevens wij van je bijhouden, neem dan gerust contact op met Next Step coaching.

Contactgegevens

Next Step coaching
Anita Borghouts
Dreesborch 8
5241 HL Rosmalen
info@nextstepcoaching.nl
(06) 21942304